Φύλαξη

Τα ζητήματα ασφαλείας χρίζουν ιδιαίτερης σημασίας, σε μια εποχή που η εγκληματικότητα αυξάνεται. Η Manifest αναλαμβάνει τη φυσική φύλαξη εγκαταστάσεων (κτίρια γραφείων, εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.), ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την προσδοκώμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το προσωπικό ασφαλείας της Manifest είναι άριστα εκπαιδευμένο για την κρίσιμη αποστολή της φύλαξης εγκαταστάσεων, είτε αυτή αφορά στις στατικές φυλάξεις, είτε σε πυρήνες – ομάδες ασφάλειας, είτε σε περιπολίες.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!