Υγειονομικές Εφαρμογές

efarmoges

Η Manifest διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο να δοθούν απαντήσεις στις προκλήσεις της προστασίας της Δημόσιας Υγείας από παράσιτα υγειονομικής σημασίας.

Ρόλος που απορρέει από ασφαλείς λύσεις βασισμένες στο  (Total Pest Management). Λύσεις έξυπνες, καινοτόμες, υψηλής αξίας, ως απάντηση στην αναγκαιότητα υπεύθυνης φροντίδας της δημόσιας υγείας στις εγκαταστάσεις.

Λύσεις αποτελεσματικές για κάθε πρόβλημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση «ανεπιθύμητων επισκεπτών» στις εγκαταστάσεις (τρωκτικά, έντομα, βακτήρια, ιογενή παράσιτα, πρωτόζωα και γενικότερα παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και χειρισμούς απώθησης πουλιών και ερπετών).

Συναρτούμε στενά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με την προστασία των οικοσυστημάτων, σε εναρμόνιση με τις νέες νομικές ρυθμίσεις αρμοδίων φορέων της Ε.Ε. και της πολιτείας.

Μέσα από υγειονομικές εφαρμογές αποδοτικότητας και αποτελέσματος, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, κρίσιμο παράγοντα για τις λειτουργικές και οικονομικές απαιτήσεις, περιορίζουμε τους χρόνους και την αναστάτωση της εγκατάστασης, με μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους-απόδοσης.

Εξασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες.
Παράλληλα εφαρμόζουμε προγράμματα ενταγμένα και εναρμονισμένα στις απαιτήσεις του συστήματοςHACCP για εγκαταστάσεις τροφίμων-ποτών (παραγωγή-τυποποίηση-αποθήκευση-μεταφορά).

Η παγκόσμια εξέλιξη των επιστημών δημιουργεί σταθερή ροή καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών που η δέσμευση και η γνώση μας, προσαρμόζει στα καθημερινά, εξελισσόμενα προβλήματα.

Και όλα αυτά αντανακλούν μέσα από το βαθύ σεβασμό μας, στην ανθρώπινη υγεία, στη φύση, στο περιβάλλον.
Οι εξαιρετικές λύσεις προσδιορίζονται, με σημείο αναφοράς στον τομέα της Εφαρμοσμένης Οικολογίας.
Αντιμετωπίζουμε νικηφόρα κάθε υγειονομική πρόκληση, γιατί κατανοούμε και ερμηνεύουμε τη φυσική συμπεριφορά των παρασίτων σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων, παράλληλα με τη βιολογία τους. (Think Pest).

Αναγνωρίζουμε, ορθά, τις ιδιαίτερες, κατά περίπτωση, ανάγκες, χαράσσουμε την ενδεδειγμένη στρατηγική, επιλέγουμε τις συμφερότερες μεθοδολογίες (εντοπισμός-κατανόηση-αντιμετώπιση).

Βρισκόμαστε κοντά στις εγκαταστάσεις ενεργά, με προγράμματα πρόληψης, ετοιμότητας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ανάληψης δράσης με:

  • Ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών.
  • Απομάκρυνση (εξάλειψη) παραγόντων που ενισχύουν την επιβίωση των παρασίτων-ανεπιθύμητων εισβολέων.
  • Την ποιότητα των μέσων καταστολής ή την μεθοδολογία υιοθέτησής τους.
  • Αποφασιστικό παράγοντα στην επιτυχή καταπολέμηση, πέραν των μέσων και της μεθοδολογίας, συνιστά το πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό μας, με υψηλή τεχνογνωσία στα συστήματα και στις δεξιότητες υποστήριξης.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!