Γιώργος Λιάγκας

Γιώργος Λιάγκας

Security Services Coordinator

Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Manifest το 2018. Ως Security Services Coordinator είναι υπεύθυνος για την επόπτευση, οργάνωση και διεκπεραίωση των υπηρεσιών Ασφαλείας, παραδίδοντας τα ανατιθέμενα έργα στην σωστή ποιότητα και στον συμφωνημένο χρόνο.

Πριν τη συνεργασία του με την Manifest εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης σε εταιρίες ασφαλείας, σύμβουλος ασφάλειας σε δημόσιους φορείς και αργότερα επικεφαλής ασφαλείας σε ανώτατο διοικητικό στέλεχος πολυεθνικής. Έχει εξειδίκευση στις φυλάξεις VIP κι έχει διατελέσει προσωπικός συνοδός σε CEO πολυεθνικών.

Ο Γιώργος είναι κάτοχος πτυχίου Risk Security Management, πιστοποιημένος στη δυνατότητα ελέγχου δικτύων Η/Υ και αποφυγή κυβερνο-επιθέσεων, πιστοποιημένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και πτυχιούχος στον Ειδικό Σχεδιασμό Βιομηχανοποιημένου επίπλου.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!