Η αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής της Manifest  με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Security και την δημιουργία της θυγατρικής εταιρείας Manifest Security, είναι μια απόφαση

θεμελιώδους σημασίας και στρατηγική επιλογή πρώτης προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση του Πανελλαδικού δικτύου πελατών.

Με στόχο την αριστοποίηση της αποτελεσματικότητας και την ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις Υπηρεσιών Ασφαλείας από εγκαταστάσεις Μεγάλης Κλίμακας και Επιχειρήσεις με ευαίσθητες λειτουργίες και δραστηριότητες, η Manifest – Security υλοποιεί την Στρατηγική Ασφαλείας της Manifest – Facility Management με το Total Security Management (T.S.M.) (Υπηρεσίες Φυλάξεων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας και Επιχειρησιακό Κεντρικό Σταθμό 24ωρης Λήψης Σημάτων).

Έτσι ο Όμιλος εμπλουτίζει και εξυπηρετεί τον επιχειρηματικό στόχο να παρέχει Ολοκληρωμένες συνδυαστικές λύσεις στον Κλάδο του Facility Management με αίσθημα αυξημένης ευθύνης.