Το 2012, όταν ξεκίνησε και επισήμως η δραστηριοποίηση της Workable, τέθηκε ως στόχος η δημιουργία ενός εργαλείου που μέσω Διαδικτύου θα έκανε ευκολότερη τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Έπειτα από δύο χρόνια ενεργούς δραστηριοποίησης η Workable απασχολεί σήμερα 18 άτομα, εκ των οποίων 15 εργάζονται στην Αθήνα και 3 στο Λονδίνο και εξετάζει επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιοχή στην οποία βρίσκονται ήδη αρκετοί από τους πελάτες της.
Η Μanifest ανέλαβε πρόσφατα τις υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου των εγκαταστάσεων της εταιρείας.