Απευθυνθείτε σε εμάς για την ευημερία της επιχείρησής σας

FACILITY MANAGEMENT

Οι Υπηρεσίες της Manifest

Soft Services

Τα Soft Services της Manifest έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς και καθαρού περιβάλλοντος στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που απευθύνονται. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Hard Services

Τα Hard Services της Manifest έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Security Services

Η Manifest Security με βασικά χαρακτηριστικά την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις αναλαμβάνει την πρόληψη κινδύνων ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.

Members Area