Πιστοποιήσεις

Η Manifest λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής διαχείρισης, ενώ έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνής οργανισμούς για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Με στόχο την καινοτομία που πηγάζει από μία αξιόλογη ομάδα μόνιμων και εξωτερικών συνεργατών η Manifest λειτουργεί σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον με γραφεία στον Πειραιά.

Στρατηγικός στόχος της Manifest παραμένει η διατήρηση της δυναμικής της θέσης στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας σε μόνιμη βάση το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και η λειτουργία της εταιρείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες,

eco

Πιστοποιήσεις Υλικών – MSDS

manifresh pdf

ecolab pdf

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!