Έργα υποδομής συνδέσεων για την Cablel

Έργα υποδομής συνδέσεων για την Cablel

17/12/2016
O Όμιλοs Cablel® Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Ο Όμιλος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1950 ως παραγωγική μονάδα της τότε Βιοχάλκο και το 1973 απέκτησε νομική μορφή ως ανεξάρτητη θυγατρική με την επωνυμία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., διευρύνοντας τις παραγωγικές και εμπορικές της δραστηριότητες. Σήμερα, ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια αποτελείται από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η οποία λειτουργεί τρία εργοστάσια στη Βοιωτία που παράγουν καλώδια, σύρματα περιελίξεων καθώς και πλαστικά και ελαστομερή μείγματα. H Manifest ανέλαβε στην υπηρεσία των hardservices, την υποδομή συνδέσεων racks και υποπινάκων με ηλεκτρολογικές και σιδηρουργικές εργασίες εντός του εργοστασίου στη Λιβαδειά.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!