Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018

11/2019

Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάθε επιχείρησης έχει βαρύνουσα σημασία καθώς διαμορφώνει την κουλτούρα του οργανισμού, οδηγώντας κάθε προσπάθεια ανθρωπιστικής συνείδησης να βελτιώσει την παγκόσμια και τοπική κοινωνία.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 της Manifest αποτελεί τον πρώτο απολογισμό της Εταιρείας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Απολογισμό αφορούν τις δραστηριότητες της Manifest στην Ελλάδα.

Η Manifest σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί ενέργειες που δίνουν λύσεις σε λειτουργικά ζητήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των επιχειρήσεων δίνοντας ώθηση στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Συνολικά η εμπειρία παροχής υπηρεσιών Facility Management από τη Manifest αναμένεται να εξασφαλίσει στη συμβαλλόμενη επιχείρηση, ευελιξία, βελτιστοποίηση των πρακτικών εργασίας καθώς και εξ’ ορθολογισμό των δαπανών συντήρησης, ενισχύοντας την αειφορία και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Διαβάστε τον Απολογισμό εδώ.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!