Επέκταση συνεργασίας με την Boehringer.

Επέκταση συνεργασίας με την Boehringer.

bohering13/12/2017
Τα καινοτόμα φάρμακα για ανθρώπους και ζώα έχουν για περισσότερο από 130 χρόνια αυτό που υποστηρίζει η ερευνητική φαρμακευτική εταιρία Boehringer Ingelheim. Η Boehringer Ingelheim είναι μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες της φαρμακευτικής βιομηχανίας και μέχρι σήμερα παραμένει οικογενειακή επιχείρηση. Η μέρα με τη μέρα, περίπου 50.000 εργαζόμενοι δημιουργούν αξία μέσω της καινοτομίας για τους τρεις τομείς δραστηριότητας της ανθρώπινης φαρμακευτικής, της υγείας των ζώων και της βιοφαρμακευτικής σύμβασης παραγωγής. Το 2016, η Boehringer Ingelheim πέτυχε καθαρές πωλήσεις περίπου 15,9 δισ. Ευρώ. Η Manifest παρέχει στην εταιρεία εκτός άλλων, υπηρεσίες ασφαλείας.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!