Νέα πανελλαδική συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ

Νέα πανελλαδική συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ

25/6/2017
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά. Έργο της εταιρείας είναι η λειτουργία , η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου. Στοχεύει στην αξιόπιστη τροφοδοσία των Πελατών, στην ποιότητα της τάσης του ρεύματος και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Η Manifest παρέχει πανελλαδικά τις υπηρεσίες καθαρισμού των γραφειακών τους εγκαταστάσεων.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!