Νέα συνεργασία με την ΕΑSO

Νέα συνεργασία με την ΕΑSO

EASO29/05/2018
(EASO) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωσίας στον τομέα του ασύλου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου διευκολύνοντας, συντονίζοντας και ενισχύοντας την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πολυάριθμες πτυχές του ασύλου. Επίσης, βοηθά τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών τους όσον αφορά την προστασία των ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Πρόσφατα η Manifest ανέλαβε τις υπηρεσίες καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του οργανισμού.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!