Νέα συνεργασία με την Cana

Νέα συνεργασία με την Cana

cana204/10/2016
To 1951 ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρεία “Φαρμακευτικά Εργαστήρια Cana Α.Ε.”Τα μέσα της δεκαετίας βρίσκουν την Cana με πάνω από 120 προϊόντα και με 24 αντιπροσωπείες οίκων του εξωτερικού όπως τις Asta-Werke, British Cod Liver Oils, British Oxygen, Fissan, ICI, Cusi, Dubois, Eska, Lohmann, Smith Nephew, Vitamins Ltd και Feen-a-mint. Aργότερα αναπτύσσονται σημαντικά οι συνεργασίες με Zeneca, Nestlé, Seven Seas και Fissan και προστίθενται οι νέοι οίκοι Riker Laboratories και Molecular Product. Οι συνεργασίες επίσης με κορυφαίες εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων ενισχύουν την εξειδίκευση της Cana, ενώ η αταιρεία εμπλουτίζει συνεχώς το portfolio δικών της προϊόντων και διευρύνει το φάσμα δραστηριοποίησής της.

Η Μanifest ανέλαβε πρόσφατα τον τακτικό καθαρισμό των εγκαταστάσεών της.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!