Νέα συνεργασία με την IFIT Fund Services

Νέα συνεργασία με την IFIT Fund Services

27/05/2019

Η IFIT Fund Services AG παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων. Η εταιρεία προσφέρει συμβουλές για τη διαρθρωτική χρηματοδότηση, βοήθεια για τη δημιουργία κεφαλαίων και υπηρεσίες λογιστικής αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι πελάτες της περιλαμβάνουν ανεξάρτητους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ορισμένους εμπόρους, διαχειριστές διακριτικής ευχέρειας, διαχειριστές κεφαλαίων και διαχειριστές επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Η εταιρεία εδρεύει στη Ζυρίχη της Ελβετίας κι έχει γραφεία και στην Αθήνα, των οποίων η Manifest ανέλαβε τη διαχείριση. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, η IFIT Fund Services AG λειτουργεί ως θυγατρική της IFIT Insitute For Innovative Trading AG.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!