Νέα συνεργασία με την Siemens Healthcare

Νέα συνεργασία με την Siemens Healthcare

30/01/2019

Η Manifest Services έχει τη χαρά να αναλαμβάνει τη διαχείριση εγκαταστάσεων της Siemens Healthcare ABEE, μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κλινικών διαγνωστικών προϊόντων στον κόσμο.

Οι πλήρεις και κατάλληλες λύσεις αυτοματοποίησης σε συνδυασμό με το σύνολο των διαγνωστικών προϊόντων της εταιρείας, είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των εργαστηρίων. Η εταιρεία παρέχει στους κλινικούς ιατρούς τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να παράσχουν ακριβή διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία στους ασθενείς.

Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία της Siemens στην ιατρική απεικόνιση και στην τεχνολογία αιχμής της πληροφορικής, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εταιρεία διαγνωστικών στον κόσμο που συνδυάζει τα κλινικά διαγνωστικά με την ιατρική απεικόνιση, με στόχο να παρέχει τη βέλτιστη και πλέον ολοκληρωμένη λύση και συνεπώς την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!