Νέα συνεργασία με τη Marine Tours

Νέα συνεργασία με τη Marine Tours

24/08/2017
Η Marine Tours ιδρύθηκε το 1980 και άρχισε να λειτουργεί το πρώτο γραφείο του στον Πειραιά. Ο θεμελιώδης επιχειρηματικός στόχος της τότε ήταν να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις ναυτιλιακές εταιρείες που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά το όνειρο των ιδρυτών του ήταν η ίδρυση ενός Οργανισμού Ταξιδιών με τέτοιο δυναμικό και τεχνογνωσία ώστε να καλύπτει πλήρως τις ταξιδιωτικές ανάγκες κάθε οντότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με δημιουργικότητα και αξιοπιστία. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα με την ίδρυση Θαλάσσιων Περιηγήσεων. Και την συνεχιζόμενη ανάπτυξή της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Μετά την γεωγραφική κάλυψη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, η Marine Tours επέκτεινε τις δραστηριότητές της με γρήγορους ρυθμούς, ανοίγοντας νέα ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα και τέλος στο Ηράκλειο Κρήτης, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο, παράλληλα με ένα δευτερεύον, τα περισσότερα από 400 συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα.

Η Manfest ανέλαβε πρόσφατα τον καθαρισμό των κεντρικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!