Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου για την AstraZeneca

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου για την AstraZeneca

as118/07/2016
Η AstraZeneca Ελλάδος κατέχει ηγετική θέση στη φαρμακευτική βιομηχανία της χώρας και είναι μια εταιρεία εστιασμένη στον ασθενή. Για την ηγετική της θέση και την ανάπτυξή της, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι που την πλαισιώνουν και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Η AstraZeneca απασχολεί σήμερα 400 περίπου εργαζόμενους. Η Manifest, μετά την επιτυχημένη συνεργασία ετών στον τομέα του καθαρισμού, ανέλαβε πρόσφατα και τις υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου των εγκαταστάσεων στην Αττική.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!