Ανακύκλωση

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλως μας και η δημιουργία προοπτικών αειφορίας περνά από την ορθή περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία διαπνέει σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό της Manifest.

Η Περιβαλλοντική πολιτική της Manifest διαχέεται σε όλες τις πτυχές της εταιρικής δραστηριότητας. Στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού, στην χρήση οικολογικών υλικών, στην βελτίωση των ενεργειακών δεικτών των γραφείων και εγκαταστάσεων, στην χρήση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων καθώς και στην μεθοδολογία και τα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων στους χώρους εργασίας.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!