Υπηρεσίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας

Απεντομώσεις

Η Manifest, με τις εξελιγμένες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης προστατεύει αποτελεσματικά από παράσιτα, προσφέροντας ως απάντηση έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για την υπεύθυνη φροντίδα της υγείας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η παρουσία εντόμων, πέρα από την υποβάθμιση της εικόνας και της αισθητικής, αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Ανάλογα με το είδος, την έκταση της προσβολής και τη χρήση της εγκατάστασης, η Manifest παρεμβαίνει υγειονομικά με σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των εισβολέων (κατσαρίδες, κουνούπια, ψύλλοι, ακάρεα, μύγες «οικιακές», τσιμπούρια, τερμίτες, κοριοί, σαράκια, ξυλοφάγα έντομα, μυρμήγκια, μύγες φρούτων, έντομα αποθηκών κτλ.)

Μυοκτονίες

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εργασιακής διαδικασίας και της οικιακής υγιεινής , η αποτελεσματική καταπολέμηση των τρωκτικών καθίσταται αναγκαία. Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των τρωκτικών η Manifest υιοθετεί, λύσεις (Υγειονομικές εφαρμογές) υψηλής προστιθέμενης αξίας, βασισμένες σε 3 πυλώνες:

  • Την αυξανόμενη ανάγκη διασφάλισης της υγείας των πληθυσμών των εγκαταστάσεων,την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία ειδών (πανίδας) που δεν αποτελούν στόχο, με δολώματα ελάχιστης τοξικότητας και μηδενικής βιοσυσσώρευσης για το περιβάλλον (χλωρίδα).
  • Τη συμφέρουσα οικονομική Μεθοδολογία-Σύστημα καταπολέμησης όλων τωντρωκτικών.
  • Την επιτάχυνση του χρόνου αντιμετώπισης, ως πολύτιμη απαίτηση, στο πλαίσιο τωνοικονομικών και λειτουργικών απαιτήσεων σήμερα.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!