Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Περιβάλλον»

Στη Manifest αναγνωρίζουμε πως η εταιρική υπευθυνότητα και η κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί ένα στόχο πρωταρχικής σημασίας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει ως κοινό παρανομαστή το πλέγμα αξιών «ήθος, αμοιβαίος σεβασμός, ειλικρίνεια».

Ανακύκλωση

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλως μας και η δημιουργία προοπτικών αειφορίας περνά από την ορθή περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία διαπνέει σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό της Manifest.

Η Περιβαλλοντική πολιτική της Manifest διαχέεται σε όλες τις πτυχές της εταιρικής δραστηριότητας.Στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού, στην χρήση οικολογικών υλικών, στην βελτίωση των ενεργειακών δεικτών των γραφείων και εγκαταστάσεων, στην χρήση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων καθώς και στην μεθοδολογία και τα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων στους χώρους εργασίας.

Διαχείριση Απορριμμάτων

Σε απόλυτη ταύτιση με τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης και της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων η Manifest καινοτομεί και έχει προχωρήσει στην αποκλειστική εμπορία και διάθεση οξειδοβιοδιασπώμενων σάκων απορριμμάτων με το λογότυπο της εταιρείας μας εκτυπωμένο σε όλο το μήκος της σακούλας. Τα οξειδοβιοδιασπώμενα πλαστικά προϊόντα είναι η εξέλιξη και αναβάθμιση των συμβατικών πλαστικών προϊόντων, κάνοντας το υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς να χάνει καμία ιδιότητα του πλαστικού που γνωρίζουμε. Έτσι η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται εύκολη υπόθεση για όλους με το πράσινο πρόσημο να ενισχύεται. Η Manifest μέσα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων δεν εφαρμόζει απλά την τεχνογνωσία αλλά δίνει και την κατεύθυνση για την προστασία του περιβάλλοντος στην πράξη.

Περιβαλλοντικές δράσεις+

Περιβαλλοντικές δράσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Περιβάλλον»
Ανακύκλωση+

Ανακύκλωση

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Περιβάλλον»
Διαχείριση Απορριμμάτων+

Διαχείριση Απορριμμάτων

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Περιβάλλον»

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!