Κέντρο Λήψης Σημάτων

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας του Total Security Management. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το κεντρικό σημείο λήψης σημάτων για κάθε συμβάν.

Όταν ληφθεί σήμα κινδύνου ή επείγουσας ανάγκης, ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός επέμβασης και η διαδικασία προστασίας του συνδρομητή, με ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο του ίδιου όσο και της Άμεσης Δράσης, των αρμόδιων τεχνικών, της πυροσβεστικής κ.α.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!