Μελέτες Ασφαλείας

Έμπειρα στελέχη της Manifest και επιστημονικοί συνεργάτες, εκτιμούν, αναλύουν και προσδιορίζουν την κατάσταση ασφαλείας του συνόλου των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μία εγκατάσταση. Αναγνωρίζονται κίνδυνοι και δυσλειτουργίες και ορίζονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και το πεδίο εφαρμογής τους. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ασφαλείας) αξιολογεί τα υφιστάμενα μέτρα και μέσα, απαντά στις διευρυνόμενες ανάγκες, επεκτείνεται, διευρύνεται και ορίζει νέες πολιτικές ασφαλείας, έτσι ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις. Ενδεικτικά, ως μελέτες ασφαλείας ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Μελέτες Τρωτότητας
  • Σχέδια Εκκένωσης
  • Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!