SECURITY SERVICES

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσίας:

Σχεδίαση, οργάνωση και εκτέλεση των υπηρεσιών που περιγράφονται παρακάτω – για την διαχείριση εταιρικής 4ήμερης εκδήλωσης σε διάφορα σημεία της Αττικής, με τη συμμετοχή 1.000 ατόμων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, για λογαριασμό της Ολλανδικής εταιρείας De Feest & Eventarchitect BV.

 • Παροχή Υπηρεσιών Συνοδείας και Διαχείρισης Κυκλοφορίας
 • Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας
 • Παροχή Υπηρεσιών Α’ Βοηθειών με διάθεση Ασθενοφόρου Οχήματος
 • Παροχή Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών.


Η εταιρεία:

H Manifest Security Services αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φύλαξης, όπως Υπηρεσίες Στατικής και Εποχούμενης Φύλαξης, Event Security, Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας, Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας και Εκπόνηση Μελετών Ασφαλείας. Ανήκει στον Όμιλο της MANIFEST SERVICES και ιδρύθηκε το 2010 προκειμένου να συμπληρώσει τις Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (TOTAL FM) που με μεγάλη επιτυχία παρέχει η MANIFEST SERVICES στους πελάτες της.

Η ιδέα:

Η δυνατότητα που έχει η εταιρεία που οργανώνει EVENTS να εμπιστευθεί σε έναν αξιόπιστο πάροχο όλες τις Υπηρεσίες FM με σκοπό η ίδια να εστιάσει τους πόρους της στην διοργάνωση των δραστηριοτήτων που αφορούν στην ψυχαγωγία και ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η Manifest έχει την δυνατότητα να προσφέρει Ολοκληρωμένη Λύση EVENT MANGEMENT SUPPORT με όλες τις υπηρεσίες της.

Ο λόγος:

Οι λόγοι που οδηγούν τους διοργανωτές εκδηλώσεων και ιδιαίτερα από το εξωτερικό σε αναζήτηση αξιόπιστων λύσεων ως προς την οργάνωση της Ασφάλειας (SAFETY & SECURITY) είναι:

 • Η ανάγκη για εξειδικευμένες & πιστοποιημένες υπηρεσίες event management support με σκοπό την σωστή οργάνωση και άμεση ανταπόκριση σε θέματα υγείας και ασφάλειας των συμμετεχόντων πελατών τους.
 • Η ανάγκη για αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων και η δυνατότητα ανταπόκρισης της εταιρείας στη διαχείριση των αλλαγών στον προγραμματισμό και στον ανασχεδιασμό των απαιτήσεων (επιπρόσθετες ανάγκες και αλλαγές που πολύ συχνά προκύπτουν στη διοργάνωση τέτοιων μεγάλων εκδηλώσεων)
 • Η ανάγκη για μηδενικό ρίσκο σε ότι αφορά στην επιτυχία των εκδηλώσεων στα θέματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας.

Η λύση:

Η MANIFEST SECURITY SERVICES ανέπτυξε έγκαιρα ένα Πεδίο Εργασιών προκειμένου να σχεδιάσει και να οργανώσει τις ανάγκες των υπηρεσιών και να υποβάλλει ένα πλήρες σχέδιο τεκμηριωμένο και κοστολογημένο στον Πελάτη της.
Οι εργασίες περιλάμβαναν:

 • Ανάλυση και εξέταση της όλων των χώρων των εκδηλώσεων:
  • Ξενοδοχεία HILTON & DIVANI CARAVEL
  • Ακτή Βάρκιζας
  • Μουσείο Οίνου στην Παιανία
  • Χώρος Παλαιών Μύλων Ελευσίνας
 • Εξέταση και ανάλυση των αναγκών των χώρων αυτών – σε συνεργασία και με τους κατά τόπους υπεύθυνους – από πλευράς Ασφάλειας, Ελέγχου Κυκλοφορίας, Σχεδιασμού Πυρόσβεσης και Εκκένωσης των Εγκαταστάσεων και διακομιδών σε περίπτωση περιστατικών υγείας.
 • Οργάνωση Ομάδας συντονισμού και των Ομάδων των Υπηρεσιών.
 • Συναντήσεις, συντονισμούς και εγκαθίδρυση γραμμών επικοινωνίας με όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους στις εκδηλώσεις οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα σχετίζονταν με τις υπηρεσίες μας.

Αποτελέσματα & Οφέλη:
Τα αποτελέσματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την παράδοση μιας Ολοκληρωμένης Λύσης Event Support σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας:

 • Ο επικεφαλής του EVENT μιλά αποκλειστικά με τον επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού της Manifest του οποίου τα καθήκοντα είναι:
  • Ο ακριβής προγραμματισμός και η διάθεση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων.
  • Η διαχείριση και η άμεση προσαρμογή στις αλλαγές του προγράμματος.
  • Η επόπτευση για την τήρηση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας από όλες τις υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες της εκδήλωσης.
  • Η παροχή λύσεων ακόμη και για υπηρεσίες ή ανάγκες εκτός επιχειρηματικού αντικειμένου της MANIFEST.
 • 100% αδιάκοπη παροχή ποιοτικής υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
 • Υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο, προσωπικό ευθυγραμμισμένο με την κουλτούρα του event management.

Είναι φανερό ότι η συνεισφορά στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου προϊόντος είναι σημαντική, καθώς αυτό εντάσσεται στην υποστήριξη του ευρύτερου τομέα του τουρισμού και των εταιρειών που επιλέγουν τη χώρα μας για τις εταιρικές τους εκδηλώσεις.
Η εύρυθμη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας δίνει την σιγουριά στον Πελάτη μας αλλά και μια θετική εμπειρία ώστε να μας επιλέξει σε επόμενή του εκδήλωση.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!