Συστήματα Ασφαλείας

Η Manifest έχοντας στόχο την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ασφαλείας, αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία φέρουν διεθνείς πιστοποιήσεις βάσει των προτύπων που ισχύουν στην Ευρώπη. Συστήματα ασφαλείας είναι όλα εκείνα τα ηλεκτρονικά συστήματα που συμβάλουν στην προστασία ενός χώρου, καθώς και στην ασφάλεια των φυσικών προσώπων ενισχύοντας τις επανδρωμένες υπηρεσίες και βοηθώντας το προσωπικό ασφαλείας στο έργο του. Ενδεικτικά, ως συστήματα ασφαλείας ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Συναγερμοί
  • Access Control
  • Κάμερες ασφαλείας
  • Πυρανίχνευση
  • Ωρομέτρηση
  • Τουρνικέ

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!