Τεχνική Συντήρηση

Η διαχείριση και προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί υπηρεσία μείζονος σημασίας για τη Manifest, αποσκοπώντας τόσο στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων, όσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών. Η Manifest πρωτοπορεί και εξελίσσεται υπερκαλύπτοντας κάθε ανάγκη των εγκαταστάσεων σε, μεγάλης ή μικρής κλίμακας, έργα Η/Μ.

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Σχεδιασμό και εκτέλεση προληπτικού προγράμματος συντήρησης του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού (Η/Μ) μίας εγκατάστασης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλιματισμός κλπ.
  • Δυνατότητα κατασταλτικής συντήρησης ανταποκρινόμενη εκτάκτως σε on-call κλήσεις
  • Μόνιμη παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικού, ψυκτικοί.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!