Υγιεινή & Ασφάλεια

Το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, για τη Manifest, στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Η προστασία τόσο των εργαζομένων, όσο και αυτών που απολαμβάνουν-υποδέχονται τις υπηρεσίες μας, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της διοίκησης.

Η τήρηση της νομοθεσίας, με ένα ευρύτερο σύνολο κανόνων, δεν μας εφησυχάζει.
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του θέματος, δίδουμε την απαιτούμενη προτεραιότητα σε πολιτικές και διαδικασίες, υγιεινής και ασφάλειας.

Πολιτικές που περιλαμβάνουν το σύνολο των μέτρων και των κανόνων, που συνιστούν το σύστημα προληπτικής προστασίας.
Έτσι πληροφορούμε και ενημερώνουμε, όλους τους εμπλεκόμενους, σχετικά με κινδύνους που ενδεχόμενα διατρέχουν, καθώς και για τη μεθοδολογία, με την οποία μπορεί να προστατευθούν, παράλληλα με προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο.

Με την υποστήριξη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας εκπονούνται προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό παραγωγικής διαδικασίας.
  • Δημιουργία αντίστοιχων δομών.
  • Επιλογή μέσων και υλικών πιστοποιημένων.
  • Εκπαίδευση σε μέσα προστασίας.
  • Καθιέρωση εφαρμογής συστημάτων πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων.

Η Manifest δεν αρκείται σε δηλώσεις αρχών και προθέσεων, αλλά έχει διαμορφώσει και καταγράψει μια ολοκληρωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, στην οποία, πέρα από το ρόλο και την αποστολή του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (με συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητες), η τελική ευθύνη ανήκει στο κεντρικό management.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!