Αir Quality Control Program

Η Manifest σε συνεργασία με τη ZEB, εξειδικευμένη εταιρεία σε θέματα Επιθεώρησης Κτιρίων, πρόσθεσε μια ακόμη υπηρεσία στο AntiCovid PSM Program για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα των εγκαταστάσεών σας για τον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19 και τη μετάδοση λοιπών παθογενών παραγόντων.

Οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων οργανισμών (Π.Ο.Υ, ECDC, ASHRAE, REHVA, Υπουργείο Υγείας κλπ), ξεκινούν από την αρχική μελέτη του κτιρίου και διαμορφώνονται ανάλογα με την κατάστασή του.

Η μεθοδολογία προσέγγισης εφαρμόζεται σε 4 βήματα όπου περιλαμβάνει:
• Τεχνική έκθεση εγκαταστάσεων
• Μελέτη εφαρμογής
• Υλοποίηση επεμβάσεων
• Ψηφιακή παρακολούθηση λειτουργίας

Οι υπηρεσίες ξεκινούν από το βασικό επίπεδο Green με απολύτως αναγκαίες ρυθμίσεις άμεσα υλοποιήσιμες, συνεχίζουν στο επίπεδο Orange με απαραίτητες επεμβάσεις διάρκειας έως ένα μήνα και καταλήγουν στο επίπεδο Red με τις μέγιστες δυνατές παρεμβάσεις τόσο για την προστασία έναντι διασποράς ιογενών παραγόντων όσο και την εξασφάλιση θερμικής άνεσης των χρηστών υλοποιήσιμες έως και 2 μήνες.