Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

τα ιδανικά μας

συναδελφικότητα – υπευθυνότητα – πρωτοβουλία – πάθος – σεβασμός

management team

sales & marketing

operations management

human resources

quality & compliance

innovation & technology

finance

logistics

honorary member

MANIFEST
employees
specialties
executives