παροχή προσωπικού
οροφοκομίας & καθαρισμού

εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση της μονάδας σας

Η καλή εικόνα και η ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό του και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Μέσω της θυγατρικής μας Manifest Human Resources, σας εξασφαλίζουμε την εύρεση του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας σας. Έτσι μπορείτε να αφήσετε την εύρεση προσωπικού οροφοκομίας και καθαρισμού σε εμάς και να επικεντρωθείτε στους πελάτες σας.