ENERGY SERVICES

ενεργειακή αναβάθμιση
κτιρίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

αναβαθμίστε το κτίριό σας & εξοικονομήστε ενέργεια

Η ενεργειακή αναβάθμιση διενεργείται από εξειδικευμένους μηχανικούς και ενεργειακούς επιθεωρητές μας και ολοκληρώνεται μέσα από τέσσερις φάσεις:

Προμελέτη

Στην αρχική φάση της προμελέτης γίνεται η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων όπως,  αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου ή LPG, πετρελαίου θέρμανσης, καταγραφή εταιρικού στόλου αυτοκινήτων και στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων, κλπ. Επίσης, οι μηχανικοί μας πραγματοποιούν και αυτοψίες στις εγκαταστάσεις, με σκοπό να ξεκινήσουν οι ενεργειακοί έλεγχοι.

Μελέτη

Σε αυτήν τη φάση προχωρούμε σε ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε και με βάση αυτά, προχωρούμε στη μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης με προτάσεις βελτιστοποίησης στη λειτουργία των Η/Μ συστημάτων ή αντικατάστασής τους με νέας τεχνολογίας συστήματα, με δομικές παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, με προτάσεις για συστήματα ηλεκτροκίνησης ή/και αντικατάστασης εταιρικού στόλου αυτοκινήτων με ηλεκτρικά, για εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών κτιρίων Smart Buildings (π.χ. ΚΝΧ, BMS) και τέλος με την πρόταση κατά περίπτωση με συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ-net metering),  κλπ.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια εκτίμηση του προϋπολογισμού της επένδυσης (κατασκευαστικό έργο) με το ακριβές χρονοδιάγραμμα, καθώς και με την απόσβεση αυτής μέσω των αναμενόμενων εξοικονομήσεων από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Επίσης, κατά περίπτωση, δύναται να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας συγχρηματοδότησης/χρηματοδότησης/επιδότησης του ενεργειακού πλέον έργου από κοινοτικούς πόρους σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατασκευή

Με βάση τη μελέτη, ξεκινά το έργο κατασκευής με πιστοποιημένες διαδικασίες και υλικά ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της επένδυσης, όσον αφορά το Ενεργειακό Αποτύπωμα και το Λειτουργικό Κόστος.

Παράλληλα, γίνεται η εγκατάσταση των μετρητικών οργάνων του λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης ώστε να είμαστε σε θέση να μετράμε το αποτέλεσμα της ενεργειακής αναβάθμισης που πέτυχαμε και πιστοποιούμε την εκτίμηση της μελέτης.
Τέλος, προχωρούμε στην τελική ρύθμιση λειτουργίας όλου του Η/Μ εξοπλισμού βάσει των νέων προδιαγραφών που δημιουργήσαμε.

Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού

Για να διασφαλίσουμε ότι όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργεί σωστά, οι μηχανικοί μας δημιουργούν ένα πρόγραμμα συντήρησης για τον εξοπλισμό του κτιρίου σας.

Με τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης δεν πετυχαίνουμε μόνο τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αλλά συμβάλλουμε επίσης στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αποτελεσματική μείωση των βλαβών.

Ένα από τα πλεονεκτήματά μας είναι η σύγχρονη και ευέλικτη ψηφιακή πλατφόρμα moralius.com, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την άρτια συντήρηση του εξοπλισμού. Η πλατφόρμα μάς επιτρέπει να ασκούμε ολοκληρωμένο έλεγχο σε όλα τα μηχανικά-ηλεκτρικά μέρη των εγκαταστάσεων και να προλαμβάνουμε βλάβες και άσκοπες δαπάνες.

Ενεργειακή Παρακολούθηση

Μέσω του λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης (moralius.com), που διαθέτουμε αποκλειστικά, μετράμε συνεχώς τις ενεργειακές ροές – καταναλώσεις με αρχικό σκοπό να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον οι καταναλώσεις μας βρίσκονται στον βαθμό που όριζε αρχικά η μελέτη και με τελικό σκοπό να βελτιώνουμε συνεχώς τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω των συνεχών αναφορών (reports) και alarms που προκύπτουν αυτόματα από το λογισμικό.

Τέλος, μέσα από την ενεργειακή παρακολούθηση και εξειδικευμένων αναφορών θα είμαστε σε θέση να προλαμβάνουμε βλάβες (predictive maintenance) του Η/Μ εξοπλισμού.

Δείτε παρακάτω κάποια από τα βασικά οφέλη που θα έχετε:

 • Μείωση κόστους κατανάλωσης ενέργειας.
 • Αισθητή βελτίωση των συνθήκων εργασίας.
 • Αύξηση της ενεργειακής αξίας του πάγιου κτιριακού εξοπλισμού.
 • Αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
 • Ένα «έξυπνο κτίριο» (Smart Building) φιλικό προς το περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλάβουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας και να δημιουργήσουμε μαζί το ιδανικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.

Manifest
ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ;

 • ολοκληρωμένες λύσεις
 • energy software
 • έμπειροι μηχανικοί
 • χρηματοδότηση έργων
 • κορυφαίο πελατολόγιο
Manifest

ENERGY SERVICES

ενεργειακοί επιθεωρητές
πιστοποιημένοι τεχνικοί
°
ολοκληρωμένες λύσεις

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ

νέες συνεργασίες

REVIEWS

είπαν για μας

 • «H Manifest Services έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, καθώς τη συνεργασία μας χαρακτηρίζουν η ποιότητα, η ειλικρίνεια, η διαφάνεια και η ταχύτητα.»

  EMMANOUIL KANAKIS
  BUYER | NETCOMPANY-INTRASOFT
 • «Η Manifest Services παρέχει υπηρεσίες Total Facility Management στις εγκαταστάσεις μας πανελλαδικά. Έχουμε μία επιτυχημένη συνεργασία και συστήνουμε τις υπηρεσίες της.»

  ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ
  NON-IT PROVISON DIVISION MANAGER | EUROBANK
 • «Προτείνω ανεπιφύλακτα τη Manifest σε όποιον αναζητά στρατηγικό συνεργάτη που παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες.»

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  COMPLIANCE OFFICER | MARKS & SPENCER GREECE
 • «Ευχαριστούμε τη Manifest για την από το 2019 συνεργασία μας, σε όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης των εγκαταστάσεών μας.»

  NIKOS VLACHOS
  DIRECTOR OF FINANCE | FOUR SEASONS ASTIR PALACE HOTEL ATHENS
 • «Έχουμε εμπιστευθεί της Manifest, για τις υπηρεσίες της στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις, έκτασης 30.000 m2. Η εταιρεία και οι άνθρωποί της ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις μας, με συνέπεια και επαγγελματισμό και είναι πάντα διαθέσιμοι, σε όποια ανάγκη προκύψει.»

  IAKOVOS ZORZOS
  FACILITIES MANAGER | ANGELIKOUSSIS GROUP