Ανάληψη soft services στο εργοστάσιο της Upfield

Η Upfield εμπιστεύεται τη Manifest, αναθέτοντάς της τις υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου στο εργοστάσιό της στον Πειραιά. Η Upfield αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με βάση τα φυτά στον κόσμο και είναι ο #1 παραγωγός spreads με βάση τα φυτά παγκοσμίως.

Η ανώτατη ποιότητα των υπηρεσιών της Manifest συνδέεται απόλυτα με τα πρότυπα της Upfield.