Ανάλυση των αναδυόμενων τάσεων

Έχουμε εντοπίσει έξι τάσεις που προσφέρουν σήμερα ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους ή βελτίωσης της παραγωγικότητας ή θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη διαχείριση των εγκαταστάσεων κατά την επόμενη δεκαετία.

1.  Διαχείριση εξωτερικών μονάδων

Οι οργανισμοί αξιολογούν το μοντέλο λειτουργίας τους για να μεγιστοποιήσουν τη δημιουργία αξίας. Πριν από την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης εγκαταστάσεων σε τρίτους, ωστόσο, αναθεωρούν τον κατάλληλο συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής ανάθεσης με βάση την ικανότητα, το κόστος και την κάλυψη. Διάφοροι παράγοντες μεταβάλλουν την εξίσωση.

Ανάπτυξη της εξωτερικής ανάθεσης. Η εξωτερική ανάθεση υπερέβη πλέον το 50% της συνολικής αγοράς διαχείρισης εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής.
Προσαρμογή που βασίζεται στη βιομηχανία. Στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι προτιμητέες κατηγορίες για εξωτερική ανάθεση είναι οι soft υπηρεσίες, όπως ο εξωραϊσμός και η περιποίηση. Οι hard υπηρεσίες, όπως η συντήρηση του εξοπλισμού κοινής ωφέλειας, συνήθως παραμένουν ανεπηρέαστες. Εν τω μεταξύ, οι λιανικές, τραπεζικές και άλλες μη μεταποιητικές βιομηχανίες προσπαθούν πρώτα να βελτιστοποιήσουν το λειτουργικό τους μοντέλο, εξισορροπώντας την είσοδο και την εξωτερική ανάθεση. Εάν τα οφέλη που έχουν επιτευχθεί δεν είναι σημαντικά, ορισμένοι φορείς αυτών των βιομηχανιών έχουν επιλέξει να αναθέσουν πλήρως τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.
Διείσδυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης εγκαταστάσεων (IFM). Οι IFM καταγράφουν αυξημένο μερίδιο αγοράς στην εξωτερική ανάθεση, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, όπου οι IFMs πλησιάζουν το 20% της κατηγορίας που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

2. Ολοκληρωμένη αξία και συναφείς υπηρεσίες

Οι εταιρείες διερευνούν την ολοκλήρωση της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των συναφών υπηρεσιών σε μια προσπάθεια εξ ορθολογισμού της διαχείρισης και βελτίωσης της απόδοσης. Αυτή η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Παράδειγμα υπόθεσης

 • Ακίνητα. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση συναλλαγών, τη διαχείριση έργου και άλλες υπηρεσίες.
 • Διαχείριση εγκαταστάσεων. Όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη συντήρηση μιας εγκατάστασης, όπως η συντήρηση του εξοπλισμού και οι υπηρεσίες κτιρίου.
 • Διαχείριση ενέργειας. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στη διατήρηση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μετασκευών και των διαδικαστικών αλλαγών.
 • Συντήρηση της παραγωγής. Η συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής περιλαμβάνει χώρους όπως σταθμούς συγκέντρωσης, εξοπλισμό διεργασίας και σταθμούς δοκιμών.
 • Υπηρεσίες υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες για τους υπαλλήλους θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αίθουσα αλληλογραφίας, γυμναστήριο, καφετέρια και υπηρεσίες φαγητού.

 

3. Στρατηγική στο χώρο εργασίας

Η στρατηγική στο χώρο εργασίας γίνεται ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της εμπλοκής και της διατήρησης των εργαζομένων. Περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες:

 • Αρθρωτός χώρος εργασίας. Οι χώροι εργασίας μπορούν να γίνουν πιο αρθρωτοί και βασισμένοι σε δραστηριότητες, ώστε να αυξηθεί η ευελιξία και η ευελιξία με την αλλαγή του εργατικού δυναμικού ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα συνολικά τετραγωνικά μεγέθη.
 • Συνεργάτες. Το Coworking παρέχει ευελιξία στην επιλογή του τύπου χώρου και της περιόδου κατοχής, γεγονός που μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση κόστους.
 • Εξοπλισμοί Lifestyle. Οι ευκολίες του τρόπου ζωής, όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός, η παιδική μέριμνα, οι χώροι αναψυχής και οι περιοχές του ύπνου, έχουν γίνει κοινά χαρακτηριστικά για την ενίσχυση της εμπειρίας των εργαζομένων.
 • Σχέδια ευεξίας. Οι εταιρείες μπορούν να επενδύσουν σε χώρους εργασίας με ελκυστική ακουστική, φωτισμό, έπιπλα και δάπεδα, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών.

 

Μαζί, αυτές οι κατηγορίες αποτελούν επιλογές κατά μήκος των συνθηκών του χώρου και της ευημερίας (Παρ. 3).

Ειδικότερα, οι τάσεις αυτής της κατηγορίας μπορούν να αυξήσουν το κόστος διαχείρισης των εγκαταστάσεων (για εταιρείες που επιλέγουν να επενδύσουν περισσότερο στο σχεδιασμό χώρου εργασίας), αλλά μπορούν επίσης να αντισταθμίσουν έμμεσα αυτές τις δαπάνες με υψηλότερη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

4.  Η εξέλιξη του Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT)

Ορισμένες εξελίξεις και εξελίξεις προωθούν την υιοθέτηση εξοπλισμού με τη χρήση IoT από τη διαχείριση εγκαταστάσεων σε μια σειρά εφαρμογών.

 • Ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή συσκευών IoT, όπως οι αισθητήρες κίνησης για τα φώτα και οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι θερμοκρασίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ορατότητα στη χρήση και τη διαχείριση ενέργειας.
 • Εμπειρία κατόχου. Αυτός ο παράγοντας θα μπορούσε να συμβάλει στην υιοθέτηση του Διαδικτύου.
 • Υπολογισμός. Τα έξοδα μετάδοσης δεδομένων καθορίζουν εάν θα επικρατήσει η προσέγγιση άκρων, σύννεφων ή υβριδικών υπολογιστών.
 • Ιδιοκτησία στοίβας. Οι εταιρείες προσπαθούν να κατέχουν πολλαπλά στρώματα στοίβας του IoT. Η υποδομή υλικού και / ή το λογισμικό εμφανίζονται ως προτιμώμενα μοντέλα ιδιοκτησίας.
 • Ασφάλεια IoT. Η ασφάλεια παραμένει πίσω από την ανάπτυξη συσκευών και πλατφορμών IoT.

5. Η εμφάνιση ρομπότ

Ο ρομποτικός αυτοματισμός είναι κατάλληλος για να αναλάβει επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες εργασίες. Μέχρι στιγμής, οι ασιατικές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρωτοστατούν στην υιοθέτηση της ρομποτικής για υπηρεσίες όπως ο καθαρισμός και η ασφάλεια. Ευρεία υιοθεσία θα μπορούσε να συμβεί εντός της επόμενης δεκαετίας.

 • Επαναλαμβανόμενες εργασίες. Δραστηριότητες που ακολουθούν την ίδια διαδικασία κάθε φορά, όπως το σκούπισμα ενός δαπέδου, αποτελούν πρωταρχικές ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των ρομπότ σε λειτουργίες. Πολλές εταιρείες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ρομπότ για να αυτοματοποιήσουν επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, όπως πλύση ρεύματος και κοπή γκαζόν.
 • Επικίνδυνες εργασίες. Η χρήση ρομπότ για ορισμένες εργασίες – για παράδειγμα, περιπολία ασφαλείας ή καθαρισμός αγωγών HVAC – θα μπορούσε να επιτρέψει στις εταιρείες να μειώσουν το κόστος και τον κίνδυνο.

6. Αυξημένη πραγματικότητα

Οι φορείς τεχνολογίας αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις AR που έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίζουν τη διαχείριση των εγκαταστάσεων.

 • Σκεύη, εξαρτήματα. Τα smartphones και τα tablet είναι κυρίαρχα στην αγορά υλικού, ενώ τα φορητά είδη εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα διείσδυσης στην αγορά.
 • Πηγή περιεχομένου. Οι πληροφορίες περιορίζονται στο περιεχόμενο που τραβιέται από τα εγχειρίδια συντήρησης και μέσω της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Οι πηγές περιεχομένου από συσκευές που βασίζονται στο Διαδίκτυο είναι επίσης σε πρώιμα στάδια και ιδανικά θα ενισχυθούν περαιτέρω από τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες IoT.
 • Αλληλεπίδραση. Οι πληροφορίες μπορούν να είναι οπτικές, διδακτικές ή διαδραστικές. Οι τεχνολογίες αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, αλλά η οπτικοποίηση είναι σήμερα η πιο ώριμη.
 • Χαρτογράφηση. Ενώ η χαρτογράφηση εξακολουθεί να περιορίζεται στη χωρική παρακολούθηση, αναπτύσσονται τεχνολογίες με βάση το δείκτη και το σχήμα.
 • Kit ανάπτυξης λογισμικού. Τα SDK είναι καλά ανεπτυγμένα για εφαρμογές καταναλωτών όπως τα τυχερά παιχνίδια, αλλά βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια για εφαρμογές διαχείρισης εγκαταστάσεων.

 

Ενέργειες εταιρείες μπορούν να πάρουν τώρα

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των εγκαταστάσεων δεν μπορούν απλά να γυρίσουν έναν διακόπτη για να αξιοποιήσουν αυτές τις τάσεις. Ορισμένες εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, τις οργανωτικές τους δυνατότητες και τον πολιτισμό τους. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές από αυτές τις τάσεις βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα, τα στελέχη πρέπει να επικεντρωθούν στην τοποθέτηση του ιδρύματος. Διάφορες ενέργειες μπορούν να σας βοηθήσουν.

Διαβάστε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.