Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2021

Παρουσιάζουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Manifest Services για το 2021!

Μία χρονιά, με πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά που για άλλη μια φορά ανεβήκαμε ακόμα πιο ψηλά, τόσο σε οικονομικά αποτελέσματα, όσο και στην ανάπτυξή του ανθρώπινου δυναμικού μας και τις δράσεις μας, έχοντας πάντα ως στόχο την άριστη ποιότητα στις υπηρεσίες μας και στην εξυπηρέτηση των πλατών μας.