Ας καταστεί η ενεργειακή απόδοση προτεραιότητα για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων

Ας καταστεί η ενεργειακή απόδοση προτεραιότητα για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων

Το κόστος ενέργειας αυξάνεται. Έτσι, είναι κατανοητό ότι πολλές εταιρείες εστιάζουν σε αυτόν τον τομέα για να μειώσουν το συνολικό κόστος λειτουργίας τους για να αυξήσουν την κερδοφορία. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ισχυρών προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης έχουν καταστεί βασική πτυχή της διαχείρισης των εγκαταστάσεων.
Μια πρόσφατη έρευνα της DNV GL (500 διαχειριστών εμπορικών εγκαταστάσεων με έδρα τις ΗΠΑ) έδειξε ότι οι περισσότεροι διευθυντές εγκαταστάσεων θεωρούν την ενεργειακή απόδοση ως αποδεδειγμένη περιοχή στην οποία μπορεί να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και ένα από τα οποία χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Μείωση κατά 20 έως 30% είναι δυνατή

Οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 20 έως 30%, πράγμα που σημαίνει τεράστια εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές εταιρείες αγωνίζονται να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Η λύση είναι να καταστούν αυστηρότερα τα πρωτόκολλα εξοικονόμησης ενέργειας, να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που αποδείχθηκαν ότι λειτουργούν και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ως στρατηγική επένδυσης της εταιρείας και όχι απλώς θέμα διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Ανάπτυξη στρατηγικών εντατικής εξοικονόμησης ενέργειας

Τα τμήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων που επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι αυτά που έχουν καταστήσει την ενεργειακή απόδοση προτεραιότητα. Η ανάπτυξη ορθών στρατηγικών για την ενεργειακή απόδοση απαιτεί λεπτομερή και λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών που διεξάγονται στην εταιρεία, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους η ενέργεια μπορεί να διατηρηθεί ή να μειωθεί σε κάθε περιοχή. Μόλις αναπτυχθεί μια στρατηγική, θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια, όλο το προσωπικό – από τους υπαλλήλους στο επίπεδο βάσης έως τη διοίκηση – να λαμβάνει εκπαίδευση και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Αποδεδειγμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν θεωρείτε ότι σχεδόν το ήμισυ της ενέργειας που καταναλώνεται στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται από εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν είναι περίεργο ότι η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να προβληματίζει ιδιαίτερα τους οργανισμούς. Οι ενεργειακά αποδοτικοί φωτισμοί LED και τα συστήματα HVAC που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια είναι δύο απλοί τρόποι με τους οποίους η χρήση ενέργειας μπορεί να μειωθεί. Για εγκαταστάσεις που βασίζονται σε μηχανήματα, η εξορθολογισμός των διαδικασιών μείωσης του χρόνου λειτουργίας μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση.

Επωφεληθείτε από τις εξωτερικές λύσεις

Υπάρχουν αρκετοί πωλητές και σύμβουλοι που ειδικεύονται σε λύσεις ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να θεωρηθούν ως επένδυση για τη βελτίωση της κερδοφορίας μιας εταιρείας. Επιπλέον, πολλά κράτη απαιτούν τώρα από τους οργανισμούς να εφαρμόσουν προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Η υποστήριξη σε κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο έχει πολλά οφέλη που πρέπει να επωφεληθούν από τις εταιρείες, όπως πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τις τελευταίες διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και προγράμματα παροχής κινήτρων για τη μείωση του κινδύνου των μερικές φορές μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Αυξήστε την ευαισθητοποίηση σε εκτελεστικό επίπεδο

Η ενεργειακή απόδοση δεν είναι μόνο ζήτημα διαχείρισης εγκαταστάσεων. Η έρευνα DNV GL έδειξε ότι οι οργανισμοί, όπου οι αποφάσεις ενεργειακής απόδοσης γίνονται σε εκτελεστικό επίπεδο, είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν επιτυχημένα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Αυτό απαιτεί ισχυρές ηγετικές ικανότητες από τους διαχειριστές εγκαταστάσεων: πρέπει να ευαισθητοποιήσουν για τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και να δικαιολογήσουν το κόστος της επένδυσης στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ώστε να καταστούν πιο ενεργειακά αποδοτικές.

Η Manifest προσφέρει μια σειρά ευέλικτων και αξιόπιστων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων. Παρέχουμε επαγγελματική βοήθεια και εργαζόμαστε μαζί σας για να διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας λειτουργούν αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά. Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα.