Εκκένωση & Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης των επαγγελματικών χώρων!

Δεν γνωρίζετε τι μπορεί να συμβεί την επόμενη στιγμή! Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και καταστροφές μπορεί να προκύψουν στον καθένα, οπουδήποτε και ανά πάσα ώρα και στιγμή. Για να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε καταστροφικές συνέπειες σε κάποιο επαγγελματικό χώρο, είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να έχει ένα σωστά σχεδιασμένο πλάνο δράσης εκτάκτου ανάγκης. Ένα καλοσχεδιασμένο πλάνο διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης μπορεί να σας καθοδηγήσει τη στιγμή που πρέπει να δράσετε άμεσα. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθούν ανοργάνωτες, χαοτικές ακόμα κι επικίνδυνες αντιδράσεις σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Τι είναι ένα σχέδιο δράσης εκτάκτου ανάγκης;

Ένα σχέδιο δράσης εκτάκτου ανάγκης περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες που εργοδότες και εργαζόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.  Κατά τη διαδικασία  ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης είναι καλύτερα να συμμετέχουν η διευθυντική ομάδα καθώς και οι εργαζόμενοι. Η υποστήριξη και η συμμετοχή τους είναι σημαντικές για την επιτυχία του εν λόγω σχεδίου. Η επιλογή μιας υπηρεσίας ασφαλείας στην Αθήνα θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Στοιχεία κλειδιά ενός πλάνου δράσης εκτάκτου ανάγκης

Όταν σχεδιάζετε ένα πλάνο δράσης εκτάκτου ανάγκης καλό θα ήταν να λάβετε υπόψιν σας τις διάφορες πιθανές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που μπορούν να προκύψουν στον εργασιακό σας χώρο όπως είναι σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά και πολλές άλλες. Αν έχετε πολλούς διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, σιγουρευτείτε ότι έχετε σχεδιάσει κάποιο πλάνο εκτάκτου ανάγκης για τον κάθε χώρο ξεχωριστά.

Εν ολίγοις το πλάνο εκτάκτου ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κλειδιά:

 • Μέθοδο αναφοράς πυρκαγιών & άλλων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
 • Στρατηγική εκκένωσης χώρου.
 • Στρατηγική άμεσης εκκένωσης χώρου για εργαζόμενους σε θέσεις υψηλού κινδύνου (υψηλή τάση ρεύματος, χημικά, κλπ)
 • Δυνατότητα διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους στις θέσεις αυτές.
 • Όνομα και περιγραφή θέσης του ατόμου που μπορεί να δώσει περισσότερες εξηγήσεις και πληροφορίες σε περίπτωση εφαρμογής του πλάνου δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

Αναπτύσσοντας μια στρατηγική εκκένωσης

Μία ανοργάνωτη και χαώδης εκκένωση χώρου μπορεί να προκαλέσει, τραυματισμούς, σύγχυση και υλικές ζημιές. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται ένας σχεδιασμός εκκένωσης ο οποίος θα καθορίζει τα ακόλουθα:

 • Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρειάζεται να εκκενωθεί ο χώρος
 • Τις συγκεκριμένες διαδικασίες εκκένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν διαδρομές και εξόδους.
 • Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για άτομα με αναπηρία

Υποδεικνύοντας  διαδρομές και εξόδους εκκένωσης

Όταν σχεδιάζετε ένα πλάνο εκκένωσης είναι πολύ σημαντικό να υποδεικνύετε πρωταρχικές αλλά και δευτερεύουσες διαδρομές και εξόδους εκκένωσης του χώρου. Σιγουρευτείτε ότι οι διαδρομές και οι έξοδοι υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις.

 • Φαίνονται ξεκάθαρα και είναι καλά φωτισμένες.
 • Δεν έχουν εμπόδια
 • Δε θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό την ώρα που εκκενώνει τον χώρο.

 

Παρέχοντας ιατρική βοήθεια

Αν η εταιρία σας δεν έχει κάποιο ιατρικό πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάσετε στο να παρέχετε ιατρικές υπηρεσίες καθώς και πρώτες βοήθειες. Είναι καλύτερα να δώσετε γραπτώς στους υπαλλήλους σας τις ιατρικές διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί το χάος σε μία κατάσταση κρίσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοντά στην επιχείρησή σας κάποιο νοσοκομείο ή κλινική φροντίστε κάποιος από τους υπαλλήλους σας εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση σε περίπτωση ανάγκης.

Ο ρόλος των υπαλλήλων στο Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης

Ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξετε ένα ισχυρό πλάνο δράσης είναι να συμπεριλάβετε τους υπαλλήλους. Οι προτάσεις τους μπορεί να βοηθήσουν να σχεδιαστεί ένα καλύτερο πλάνο. Όταν τελειώσετε με τον σχεδιασμό του πλάνου δράσης κοιτάξτε το ξανά μαζί με τους υπαλλήλους σας για να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζουν όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης αλλά κι αμέσως μετά.

Με ποιον θα πρέπει να συντονιστείτε;

Όταν σχεδιάζετε το πλάνο δράσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης μπορεί να βρείτε χρήσιμο να συνεργαστείτε  με άλλες εταιρίες ή υπηρεσίες για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα του πλάνου σας. Μια καλή ιδέα είναι να συμβουλευτείτε την Πυροσβεστική και κάποια αξιόπιστη εταιρεία ασφαλείας

Είναι πραγματικά δύσκολο να προβλέψετε την οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και το τι μπορεί να προκύψει από αυτή. Για να αποφύγετε κάποιο εφιαλτικό σενάριο στον εργασιακό χώρο, θα ήταν καλό να έχετε ένα καλοσχεδιασμένο πλάνο δράσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.