Επέκταση Συνεργασίας με τη Epsilon Net Α.Ε.

Καλωσορίζουμε την επέκταση της συνεργασίας με την Epsilon Net A.E., όπου παρέχουμε Integrated Facility Services, καθώς, κατόπιν της επιτυχούς συνεργασίας μας σε υπηρεσίες Soft, η εταιρεία μάς εμπιστεύθηκε και τις  υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σε Αθήνα (Μελίσσια, Καλλιθέα) και Θεσσαλονίκη.

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training), ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε την Epsilon Net A.E. για την εμπιστοσύνη!