Επέκταση Συνεργασίας με τη Synergy Α.Ε.

Καλωσορίζουμε την επέκταση της συνεργασίας με τη Synergy Α.Ε., όπου αναλαμβάνουμε το Total Facility Management των 8 εγκαταστάσεων της εταιρείας, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

H Synergy Α.Ε. αποτελεί μία ηγετική και καινοτόμο εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας υψηλής αξίας, όπως Contract Logistics, Warehousing & Distribution, Διεθνείς Μεταφορές, 4PL, καθώς και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως ανασυσκευασία, ετικετοκόλληση, ποιοτικός έλεγχος κ.ά, σε ποικίλο πελατολόγιο διαφόρων κλάδων.

Ευχαριστούμε τη Synergy Α.Ε.  για την εμπιστοσύνη!

 

Μάθετε περισσότερα