Επέκταση συνεργασίας με την AstraZeneca

Η Manifest καλωσορίζει στην οικογένεια των πελατών της, την AstraZeneca αναλαμβάνοντας τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της. Η AstraZeneca, για περισσότερα από 40 χρόνια υπερβαίνει τα όρια της επιστήμης. Στην Ελλάδα μετράει ήδη 30 χρόνια κοντά στον ασθενή και συνεχίζει να προσφέρει απρόσκοπτα καινοτόμα φάρμακά, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ποιότητα ζωής και στην παραγωγικότητα χιλιάδων ανθρώπων. Προτεραιότητά είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, με αφετηρία, γνώμονα και όριο, πάντα την επιστήμη.