Επέκταση Συνεργασίας με την Netcompany-Intrasoft

Καλωσορίζουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρεία Netcompany-Intrasoft, όπου παρέχουμε Integrated Facility Services, καθώς, κατόπιν της επιτυχούς συνεργασίας μας σε υπηρεσίες Soft, η εταιρεία μάς εμπιστεύθηκε και τις υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης των κτιριακών της εγκαταστάσεων επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 13, στο Μαρούσι και επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 40, στο Σύνταγμα.

Η Netcompany-Intrasoft είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος στον τομέα του IT Services and Solutions, με ισχυρή διεθνή παρουσία και τεχνογνωσία.

Ευχαριστούμε την Netcompany-Intrasoft για την εμπιστοσύνη!