Επέκταση Συνεργασίας με την PCT S.A.

Καλωσορίζουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρεία PCT S.A., όπου παρέχουμε  Integrated Facility Services. Κατόπιν της επιτυχούς συνεργασίας μας σε υπηρεσίες Soft, η εταιρεία μάς εμπιστεύθηκε και τις  υπηρεσίες Catering, για την καθημερινή σίτιση των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στον Λιμένα Πειραιώς.

Η PCT S.A., θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited, είναι μια από τις κυρίαρχες εταιρείες διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο. Κύριες δραστηριότητες της PCT S.A., είναι η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται μέσω του Λιμένα του Πειραιά.

Ευχαριστούμε την PCT S.A. για την εμπιστοσύνη!