Εξοικονομήστε ενέργεια με 4 απλά βήματα

Ένα προσεκτικά κατασκευασμένο σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της ενέργειας μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας και τον κύκλο ζωής των συσκευών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιωθεί άμεσα η ενεργειακή απόδοση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης σε διάφορους βαθμούς, αλλά ο γενικός στόχος πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση.

Το Τεχνικό τμήμα της Manifest, με εμπειρία στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, μπορεί να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, από το οποίο θα βρείτε άμεσα οφέλη.

Το σχέδιο αυτό αρχικά περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα:

Βήμα 1: Μέτρηση.

Συλλέξτε δεδομένα από την κατανάλωση ενέργειας εντός μιας εγκατάστασης και αναλύστε τον αντίκτυπο στη συνολική κατανάλωση. Η μέτρηση της χρήσης ενέργειας μέσω ενός συστήματος μέτρησης προσδιορίζει πιθανές ευκαιρίες εξοικονόμησης και δημιουργεί μια βάση για τη μέτρηση της βελτίωσης.

Βήμα 2: Διορθώστε τα βασικά.

Αυτό περιλαμβάνει προσθήκες όπως η εγκατάσταση συσκευών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όπως ο φωτισμός LED και η αντιμετώπιση θεμάτων ποιότητας ενέργειας, όπως για παράδειγμα διαρροές, αστάθειες κ.ά.

Βήμα 3: Αυτοματοποίηση.

Μέτρα όπως ο έλεγχος φωτισμού βάσει χρονοδιαγράμματος και οι αισθητήρες πληρότητας, όπου ανάβουν αυτόματα τα φώτα μόνο όταν χρειάζονται, ενώ ο έλεγχος HVAC ρυθμίζει τη θέρμανση και την ψύξη σε βέλτιστα επίπεδα, τα οποία μπορούν να αλλάζουν μέρα με τη μέρα.

Βήμα 4: Παρακολούθηση και βελτίωση.

Μη προγραμματισμένες, μη διαχειριζόμενες διακοπές λειτουργίας, ο υποτυπώδης αυτοματισμός και ρύθμισή του και η ανεπαρκής συντήρηση του εξοπλισμού δεν βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στην πραγματικότητα, τυπικά έως και 8% εξοικονόμησης ετησίως χάνεται γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης και συντήρησης και έως 12%  εξοικονόμησης ετησίως χάνεται γιατί δεν υπάρχουν συστήματα ρύθμισης και ελέγχου. Οι εγκαταστάσεις μετρητών ισχύος, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS), η τακτική συντήρηση και η εκ νέου θέση σε λειτουργία, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης θετικής απόδοσης επένδυσης.

 

Τα οφέλη

Μόνο με αυτές τις 4 βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θέτει και εφαρμόζει αποτελεσματικά το Τεχνικό τμήμα της Manifest, μπορείτε να εξοικονομήσετε:

10% έως 15%: Εγκατάσταση αποδοτικών συσκευών χαμηλής κατανάλωσης και μόνωση κτιρίου.

5% έως 15%: Βελτιστοποιημένη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται και ρύθμιση ψύξης ή θέρμανσης στο βελτιστοποιημένο επίπεδο.

2% έως 8%: Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση μέσω ενός αυστηρού προγράμματος συντήρησης και επαναλειτουργίας, προληπτικής και σταθερής μέτρησης και άμεσης αντίδρασης, εάν προκύψει απόκλιση από τα επιθυμητά επίπεδα.

 

ΠΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα.