Έξυπνα σωσίβια για μεγαλύτερη εν πλω ασφάλεια

Μηχανικοί από διάφορες χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο μια δέσμη τεχνολογικών λύσεων που θα διευκολύνουν τη διαδικασία εκκένωσης σε επίπεδο ταχύτητας και οργάνωσης.

Ο Τάσος Κουνούδης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, διευθύνων σύμβουλος της SignalGeneriX & τεχνικός επικεφαλής του προγράμματος LYNCEUS, μας λέει, «η κύρια τεχνολογία που δημιουργήθηκε στο έργο ήταν ασύρματοι αισθητήρες, η οποία δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στην παρακολούθηση των έξυπνων σωσιβίων κατά τη διάρκεια της εκκένωσης ενός πλοίου».
Για να γίνει κάτι τέτοιο, οι ερευνητές αντικατέστησαν τους παλιούς ανιχνευτές καπνού με νέους, οι οποίοι δημιουργούν ένα ασύρματο δίκτυο σε όλους τους χώρους του πλοίου.
Με τον τρόπο αυτό, οι επιβάτες που φορούν σωσίβιο μπορούν να εντοπίζονται σε πραγματικό χρόνο. Ο κυβερνήτης γνωρίζει άμεσα στην τοποθεσία του καθενός. Το πλήρωμα μπορεί επίσης να εντοπίσει και να καταμετρήσει κάθε άτομο που εγκαταλείπει το πλοίο με μια συσκευή χειρός. Ο ίδιος μηχανισμός εντοπισμού μπορεί να φορεθεί στον καρπό, ώστε το άτομο να εντοπίζεται ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν καταστάσεις ανάγκης.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν συσκευές που εκπέμπουν σήματα ραντάρ. Έτσι, μπορούν να εντοπίσουν την τοποθεσία κάποιου που έχει πέσει στη θάλασσα.
Επιδεικνύοντας αυτό το καινοτόμο σύστημα, ο ερευνητής μηχανικός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Δρέσδης Μάρκους Σουλτς μας λέει: «Υπάρχει επιβάτης στο νερό. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηλεκτρονικό σήμα σε μια παρόμοια συσκευή στο σωσίβιο του επιβάτη και λαμβάνει απόκριση. Η ταχύτητα της ανταλλαγής σημάτων μας δείχνει πόσο μακριά είναι ο επιβάτης».