Η Manifest σπάει το ρεκόρ προσλήψεων

Η Manifest, προχωρώντας αλματωδώς, φτάνει πλέον να απασχολεί στο δυναμικό της, πάνω από 620 άτομα. Σε ότι αφορά το διοικητικό προσωπικό, πρόσφατα καλύφθηκε ακόμη μία θέση εργασίας στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και δύο θέσεις στο τεχνικό. Η μόνη μέριμνα όλου του προσωπικού της εταιρείας, ανεξαρτήτως ιεραρχίας, είναι καθημερινά η άψογη παράδοση υπηρεσιών, προσφέροντας ένα εύρυθμο και ευχάριστο εργασιακό χώρο, φροντίζοντας έτσι τους ανθρώπους των πελατών της για να δίνουν οι ίδιοι τον καλύτερό τους εαυτό.