Η Παγκόσμια Αγορά στη Διαχείριση Εγκαταστάσεων 2019-2023 | Η έλευση του IoT προωθεί την ανάπτυξη

Η έκθεση της Technavio για την παγκόσμια αγορά στη διαχείριση των εγκαταστάσεων προβλέπει ότι, η αγορά θα αυξηθεί σε CAGR άνω του 12% κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η εμφάνιση του Διαδικτύου στη διαχείριση εγκαταστάσεων θα είναι μια από τις κυριότερες τάσεις στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του 2019-2023. Η ζήτηση για έξυπνες λύσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων έχει αυξηθεί λόγω των διαφόρων τεχνολογικών καινοτομιών στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης εγκαταστάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη υιοθέτηση του IoT (Internet of Things) και της βιομηχανίας 4.0 στην αγορά. Το IoT χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως η προβλεπτική συντήρηση, που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και αυξημένη παραγωγικότητα.

Παγκόσμια αγορά διαχείρισης εγκαταστάσεων: Αύξηση της ζήτησης λύσεων διαχείρισης εγκαταστάσεων με βάση το “σύννεφο”

Υπάρχει αύξηση του αριθμού των λύσεων «υπολογιστικού νέφους» λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τεχνολογικά προηγμένων λύσεων στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης εγκαταστάσεων. Οι λύσεις που βασίζονται σε «σύννεφο» χρησιμοποιούνται για την ενοποίηση των υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων, καθώς προσφέρουν αξιόπιστα μέσα για τη φιλοξενία λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν στις εταιρείες να αυξήσουν την ασφάλεια και να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες του οργανισμού.
Σύμφωνα με έναν ανώτερο αναλυτή της Technavio για έρευνα στον τομέα της αυτοματοποίησης, «Οι λύσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων με βάση το «σύννεφο» επιτρέπουν τη διασφάλιση της φιλοξενίας κρίσιμων δεδομένων μαζί με πλεονεκτήματα όπως η βελτιωμένη ασφάλεια και κλιμάκωση και η ταχύτερη αποκατάσταση καταστροφών. Το Cloud computing παρέχει μια οικονομικά αποδοτική λύση, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να ανακτούν τα κρίσιμα δεδομένα του διακομιστή από αντίγραφα ασφαλείας που είναι αποθηκευμένα σε μια κοινόχρηστη ή ιδιωτική πλατφόρμα υποδοχής cloud».

Η Technavio είναι μια κορυφαία εταιρεία παγκόσμιας τεχνολογικής έρευνας και συμβουλευτικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.