Η σημασία της τήρησης των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους γύρω από το Facility Management

Όποιο κι αν είναι το αντικείμενο εργασίας, η ασφάλεια και η υγεία είναι η ΒΑΣΙΚΗ προτεραιότητα σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του ασφαλής και υγιής, τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.

Η μη τήρηση και εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας μπορεί να επιφέρει άσχημα αποτελέσματα και κίνδυνο όχι μόνο στον εργαζόμενο αλλά και στα άτομα τα οποία εμπλέκονται, στο κοινό, στην επιχείρηση που εκπροσωπούν κ.α.

Στο Facility Management, καθώς παρέχονται υπηρεσίες ευρέος φάσματος (φύλαξη, καθαρισμός, κηπουρική, τεχνικές επισκευές, εστίαση), οι κίνδυνοι και τα ρίσκα ποικίλουν. Θα μπορούσε να υπάρξει τραυματισμός από εξοπλισμό, οστική βλάβη από κακή στάση σώματος, εξωτερικoύς  παράγοντες, εκφοβισμός συναδέλφων (bulling), μολύνσεις (χώροι υγιεινής-wc), κλιματικές συνθήκες, (εξωτερικοί εργαζόμενοι) σωματική βλάβη από τρίτους (φύλαξη) κ.ά.

Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν στον εργασιακό χώρο δυστυχώς δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν με ακρίβεια γιατί κάθε σημείο και κατάσταση είναι μοναδική, αναλόγως των συγκυριών, καθώς επίσης και τον ανθρώπινο παράγοντα.   Αυτό όμως που μπορεί να ελεγχθεί είναι η πρόληψη,  η ετοιμότητα και η εκπαίδευση σε καταστάσεις πιθανού κινδύνου ή ατυχημάτων.

Η πρόληψη και η αυξημένη ευθύνη τήρησης και εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας μπορεί να περιορίσει αλλά και να εξαλείψει εργατικά ατυχήματα μικρού έως και πολύ σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και θανάτου.

Για την πρόληψη και εξάλειψη των παραπάνω υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων και ευθυνών από όλους όσους εμπλέκονται στον εργασιακό τομέα (συνδυασμός ευθύνης εργαζόμενου, εργοδότη και κρατικού παράγοντα).

Υποχρέωση κάθε επιχείρησης/εργοδότη είναι να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους της/του, να παρέχει την άρτια εκπαίδευση στο προσωπικό πριν την έναρξη εργασίας του με όλες τις λεπτομέρειες και τους κινδύνους που τυχόν υπάρξουν, να έχει δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και άμεσης επικοινωνίας, να παρέχει στον εργαζόμενο τα μέσα ατομικής προστασίας βάσει του ύφους της εγκατάστασης και των υπηρεσιών που παρέχει, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Μία ακόμη ευθύνη του εργοδότη είναι ο έλεγχος, εάν δηλαδή η εκπαίδευση τηρείται ορθά και αν κριθεί απαραίτητο να γίνεται επανεκπαίδευση ή απομάκρυνση του εργαζόμενου σε περίπτωση που βάζει σε κίνδυνο την υγεία του ή των συναδέλφων του.

Κάθε εργαζόμενος πριν την έναρξη εργασίας του πρέπει να έχει λάβει από την εταιρεία που εκπροσωπεί τους κανόνες και την εκπαίδευση για τη διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής του υγείας και ασφάλειας, τα ρίσκα και τους κινδύνους  που μπορεί να συναντήσει στην εργασία του και να αναλαμβάνει συνειδητά τις ευθύνες και υποχρεώσεις του.

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει αντιληφθεί με συνειδητή ευθύνη ότι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα στον εαυτό του αλλά και στους γύρω του, αλλά και να εμπιστεύεται τους ανωτέρους του και να μοιράζεται τυχόν προβληματισμούς του για την ακεραιότητα της υγείας του και τυχόν εκφοβισμούς από συναδέλφους ή συνεργάτες.

Η εφαρμογή κανόνων Υ&Α πολλοί πιστεύουν ότι επηρεάζει την παραγωγικότητα, ουσιαστικά όμως ισχύει το αντίθετο….

Ο τραυματισμός εργαζόμενου ή η απομάκρυνσή του από την εργασία του για λόγους επιβαρυμένης υγείας όντως θα επηρεάσει την παραγωγικότητα του έργου, καθώς επίσης και την ομαλή εξέλιξή του.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ των κανόνων Υ&Α είναι η επιβεβαίωση της παραγωγικότητας, της ομαλής εξέλιξης του έργου και η επιβεβαίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης εργαζόμενου, συνεργάτη, εργοδότη.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε  ότι η ασφάλεια στον χώρο εργασίας δεν είναι μεμονωμένη ευθύνη. Η εξασφάλιση και η εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας είναι υποχρέωση όλων μας!

Αν είσαι εργαζόμενος : ΑΚΟΥ, ΜΙΛΑ, ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΟΥ, ΕΙΣΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ!

Αν είσαι εργοδότης  : ΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ!

Συντάκτης: κ. Κάλλη Φιρφιλιώνη – Facility Services Coordinator στη Manifest Services Α.Ε.

Δείτε το σχετικό βίντεό μας!