Νέα Συνεργασία με την εταιρεία Cepal

Καλωσορίζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία Cepal όπου παρέχουμε Integrated Facility Services, αναλαμβάνοντας τις υπηρεσίες Soft και τις υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης, των γραφειακών χώρων της εταιρείας, για δύο κεντρικά κτίρια της Cepal στην περιοχή της Νέας Σμύρνης,

Η CEPAL ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με στόχο την έγκαιρη εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων για πελάτες και δανειολήπτες.

Ευχαριστούμε την εταιρεία Cepal για την εμπιστοσύνη!