Νέα συνεργασία με τη Steelmet Property Services

H ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ασχολείται με την παροχή ευρέως φάσματος υπηρεσιών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Η Manifest ανέλαβε πρόσφατα τις υπηρεσίες καθαρισμού γραφειακών χώρων στο Μαρούσι που έχει αναλάβει την διαχείριση τους η Steelmet Property Services.