Νέα συνεργασία με την ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

Καλωσορίζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., όπου παρέχουμε Integrated Facility Services, αναλαμβάνοντας τις υπηρεσίες Soft και τις υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης, του κτιρίου των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 207, στην Αθήνα.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020. Αποστολή της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια.

Ευχαριστούμε την ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. για την εμπιστοσύνη!