Νέα συνεργασία με την ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Καλωσορίζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπου παρέχουμε integrated Soft Services στο πανελλαδικό δίκτυο της ΔΕΣΦΑ, καλύπτοντας δέκα συνολικά κτίρια συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων, εκτάσεις πρασίνου και πολλαπλές τοποθεσίες.

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των διασυνδέσεών του.

Ευχαριστούμε την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εμπιστοσύνη!