Νέα Συνεργασία με την Dromeus Capital Group

Καλωσορίζουμε τη νέα συνεργασίας μας με την εταιρεία Dromeus Capital Group αναλαμβάνοντας υπηρεσίες Total Facility Management στα δύο κτίρια της εταιρείας στις οδούς Λ. Κηφισίας 16 και Θεοτοκοπούλου 4, στο Μαρούσι Αττικής.

Η Dromeus Capital Group είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Επενδύει παγκοσμίως τόσο σε δημόσιες, όσο και σε ιδιωτικές αγορές για μια βάση επενδυτών που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο εξελιγμένους θεσμικούς κατανεμητές κεφαλαίων.

Ευχαριστούμε την Dromeus Capital Group για την εμπιστοσύνη!